การประกันคุณภาพการศึกษา

imagesCAYY5PIR” คุณภาพ เป็นสิ่งที่คนทั่วไปต้องการ แต่ความต้องการของเราไม่มีข้อจำกัด ทำให้ยากต่อการที่จะบอกได้ว่า คุณภาพเป็นอย่างไร  ดังนั้นทำให้มีความพยายามที่จะระบุคุณภาพของสิ่งต่าง ๆ ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น  ทำให้เกิดคำใหม่ที่จะมาช่วยอะิบายคุณภาพ คือ คำว่า ” มาตรฐาน” 

มารตฐาน  เป็นตัวบ่งบอกหรือระบุคุณลักษณะที่เป็นที่ยอมรับของคนทั้วไป  โดยมีเกณฑ์ที่จะนำ

มาใช้ในการเปรียบเที่ยบ

ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s